İstanbul Aktüel Bilgi Paylaşım Forum  

Go Back   İstanbul Aktüel Bilgi Paylaşım Forum > İRCD > Anope
Yardım Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Anope Anope hakkında herşey

sikiş izle
Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
Alt 09-20-2008, 02:56 PM   #1
haktan
Banned
 
haktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Yaş: 34
Mesajlar: 0
Tecrübe Puanı: 0
Rep Puanı: 0
Rep Derecesi : haktan is an unknown quantity at this point
Arrow ANOPE Services

HELP
NickServ nickinizi "kayıt" etmenizi ve diðerlerinin nickinizi
kullanmalarını engellemeyi saðlar. Aþaðıdaki komutlar nicki
kayıt etmeye ve korumaya izin verir, kullanmak için,
/msg NickServ komut yazın. Belirli bir komut hakkında daha
fazla bilgi için, /msg NickServ HELP komut yazın.

REGISTER
Kullanımı: REGISTER þifre [email]

NickServ 'ün veritabanına nickinizi kaydeder. Nickinizi
bir kere kayıt ettikten sonra nickinizin özelliklerini
istediðiniz gibi belirlemek için SET ve ACCESS
komutlarını kullanabilirsiniz. Kayıtta kullandıðınız þifrenin
hatırlanabilecek birþey olmasına dikkat edin - ilerde
nickinizin özelliklerinde deðiþiklik yaparken ve sunucuda
kullanabilmek için ihtiyacınız olacak. (Þifrelerin büyük
küçük harf hassasiyeti olduðunu unutmayın! İXİR, İxir,
ve ixir þifreleri birbirinden farklıdır.)

Þifreleri seçme konusunda rehber:

Þifreler kolayca tahmin edilebilir olmamalıdır. Örneðin,
gerçek isminizi þifre olarak kullanmak kötü bir fikirdir.
Nickinizi þifre olarak kullanmak daha kötü bir fikirdir
ve zaten NickServ buna izin vermez. Ayrıca kısa þifreler
deneme yanılma yöntemiyle bulunabilirler, bu yüzden þifrenizin
en az 5 karakter olmasına dikkat edin. Son olarak þifrede
boþluk kullanmamanız gerekir.

email parametresi opsiyoneldir ve nickiniz için bir
email adresi belirler. Fakat bazı networklerde bu
parametrenin kullanılması zorunlu olabilir.(Unutmayın
email adresinizi doðru olarak vermeniz ilerde þifrenizi
unutmanız halinde çok iþe yarayacaktır)
Gizliliðinize saygı duyulacak ve mail adresiniz herhangi
üçüncü þahıslara söylenmeyecektir.

Bu komut ayrıca nickiniz için yeni bir grup oluþturur ki bu
ilerde gruba kaydedeceðiniz nickler için aynı özellikleri,
memo ayarlarını ve aynı kanal ayrıcalıklarını paylaþmanızı
saðlar. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için,
/msg NickServ HELP GROUP yazın.


GROUP
Kullanımı: GROUP hedef þifre

Bu komut nickinizin hedef gösterilen nickin grubuna katılmasını
saðlar. þifre hedef gösterilen nickin þifresidir.

Bir gruba dahil olmak size o gruba dahil olan tüm nicklerinizin
ayarlarını, memolarını, ve kanal ayrıcalıklarını paylaþmanızı ve
daha fazlasını saðlar!

Bir grup kullanıþlı olduðu sürece kalıcıdır. Bu demektirki eðer
gruba dahil nickleriniz kaydını silerseniz, grupta en az bir nick
kalması kaydiyle yukarda açıklanan paylaþımları kaybetmezseniz.

Bu komutu nickinizi kaydetmemiþ olsanız bile kullanabilirsiniz.
Eðer nickiniz zaten kayıtlı ise, bu komutu kullanmadan önce
nickinizi tanıtmanız gerekir, daha fazla bilgi için
/msg NickServ HELP IDENTIFY yazın. Sizin IRC networkunuzda
bu mümkün olmayabilir.

Bu komutu kayıtlı olmayan bir nickle kullanmanız önerilir çünkü
bu komutu kullanıcı o nick otomatik olarak kaydedilir. Bunu
kayıtlı bir nicklede eðer network adminleri buna izin veriyorsa
kullanabilirsiniz.

Bir seferde sadece bir grupta olabilirsiniz. Grup karıþtırma
mümkün deðildir.

Not: bir gruptaki tüm nickler bir þifreye sahip olurlar.

IDENTIFY
Kullanımı: IDENTIFY þifreniz

NickServ 'e kullandıðınız nickin gerçek sahibinin siz olduðunu
belirtir. Çoðu komut kullanılmadan önce bu komutla
tanıtılmanızı gerektirir. Þifreniz nickinizi kayıt ederken
REGISTER komutuyla beraber kullandıðınızla aynıdır.

LOGOUT
Kullanımı: LOGOUT

IDENTIFY komutunun yaptıðı etkiyi tersine çevirir,
yani artık o nickin gerçek sahibi olarak tanınmamanızı
saðlar. Fakat sizden nickinizi tekrar identify etmeniz
istenmez.

DROP
Kullanımı: DROP [nick]

NickServ 'ün veritabanından nickinizi siler. Silinmiþ bir nick
baþkası tarafından kayıt edilebilir.

nick parametresini kullanarak belirttiðiniz nicki
grubunuzdan silebilirsiniz.

Bu komutu kullanmadan önce, þifrenizle kendinizi tanıtmanız
gereklidir (Daha fazla bilgi için /msg NickServ HELP IDENTIFY
yazın).

ACCESS
Kullanımı: ACCESS ADD mask
ACCESS DEL mask
ACCESS LIST

Nickinizin access litesini görüntüler ve deðiþiklikler
yapmanızı saðlar. Bu listede belirtilen adresler NickServ
tarafından nickinizi kullanabilmek için otomatik olarak
tanınacak adreslerdir. (böylece identify komutunu
kullanmanıza gerek kalmaz.) Eðer belirtilenden farklı bir
adresle baðlanmıþsanız NickServ 'ün sizi tanıması için
IDENTIFY komutunu kullanmanız gerekir.

Örnekler:

ACCESS ADD [email protected]*.ixir.com
Kullanıcı birisi'ne ixir.com
domaininden herhangi bir makineden
eriþim saðlar.

ACCESS DEL [email protected]*.ixir.com
Önceki komutun tersini yapar(siler).

ACCESS LIST
Mevcut access listesini görüntüler.

SET
Kullanımı: SET özellik parametre

Çeþitli nick özelliklerini ayarlar. özellik þunlardan biri
olabilir:

DISPLAY Grubunuzun servislerde nasıl görüneceðini ayarlar
PASSWORD Nickinize þifre belirtir
LANGUAGE Servislerin size hitap edeceði
dili belirler
URL Nickinizle bir URL yi iliþkilendirir
EMAIL Nickinizle bir email adresini iliþkilendirir
ICQ Nickinizle bir ICQ numarasını iliþikilendirir
GREET Nickiniz için bir karþılama mesajı belirler
KILL Korumayı açar kapatır
SECURE Nick güvenliðini açar kapatır
PRIVATE Nickinizin /msg NickServ LIST yazıldıðında görünmesini
engeller
HIDE Nickinizle ilgili bazı bilgileri saklar

Bu komutu kullanabilmek için önce, þifrenizle
kendinizi tanıtmanız gerekir (Daha fazla bilgi için
/msg NickServ HELP IDENTIFY yazın).

Belirli bir özellik(option) hakkında bilgi almak için
/msg NickServ HELP SET option yazın.

SET DISPLAY
Kullanımı: SET DISPLAY yeni-görünüm

Servislerde grubunuzdaki nicklerden hangisinin gözükeceðini
ayarlar. Yeni görünüm grubunuzda bulunan nicklerden biri
olmalıdır.

SET PASSWORD
Kullanımı: SET PASSWORD yeni þifre

Nickinizi tanıtmak için kullandıðınız þifreyi
deðiþtirir.

SET LANGUAGE
Kullanımı: SET LANGUAGE numara

Servislerin size hitap edeceði dili belirlemenizi saðlar.
(örneðin, bir komut yazdıðınızda gelecek cevabın dili gibi).
numara aþaðıdaki listede desteklenen dillerden biri olarak
belirlenir:

SET URL
Kullanımı: SET URL url

Nickiniz için bir URL adresi belirtir. Bu URL adresi birisi
sizin hakkınızda bilgi almak için INFO komutunu
kullandıðında görünür.

SET EMAIL
Kullanımı: SET EMAIL email adresiniz

Nickiniz için bir email adresi belirtir. Bu email adresi
birisi sizin hakkınızda bilgi almak için INFO komutunu
kullandıðında görünür.

SET HIDE
Kullanımı: SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Birisi hakkınızda bilgi almak için NickServ INFO komutunu
kullandıðında bazı bilgilerin burada gözükmemesini saðlar.
E-mail adresinizi (EMAIL), son göründüðünüz [email protected]
maskını (USERMASK), ve son çıkıþ mesajınızı (QUIT)
saklayabilirsiniz. İkinici parametre bilginin görünüp (OFF)
görünmeyeceðini (ON) belirtmenizi saðlar.

SET ICQ
Kullanımı: SET ICQ icqnumaranız

Nickiniz için bir ICQ numarası belirtir. Bu ICQ numarası
birisi sizin hakkınızda bilgi almak için INFO komutunu
kullandıðında görünür.

SET GREET
Kullanımı: SET GREET mesaj

Yazdıðınız mesajı nickinizin karþılama mesajı olarak
belirler, bu mesaj GREET özelliði aktif bir kanala
girdiðinizde gönderilir, kanaldaki access seviyenize
baðlıdır.

SET KILL
Kullanımı: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}

Nickiniz için otomatik koruma özelliðini açar ve kapatır.
Koruma açıkken eðer bir baþkası sizin nickinizi kullanmaya
kalkarsa, o kiþiye nicki deðiþtirmesi için bir dakika süre
verilir, eðer deðiþtirmezse NickServ tarafından otomatik olarak
deðiþtirilir.

Eðer QUICK parametresini seçerseniz, kullanıcıya nickini
deðiþtirmesi için 60 saniye yerine sadece 20 saniye verilir.
Eðer IMMED parametresini seçerseniz kullanıcının nicki
uyarılmadan hemen deðiþtirilir; lütfen çok gerekmedikçe
bu özelliði kullanmayın. Hatta network yöneticileri bu
özelliði devre dıþı bırakmıþ olabilirler.

SET SECURE
Kullanımı: SET SECURE {ON | OFF}

NickServ'ün güvenlik özelliklerini açar ve kapatır. SECURE
ayarı ile, nickin sahibi olarak tanınmanız için önce þifreyle
kendinizi tanıtmanız gerekir(adresinizin nickin access
listesinde olup olmamasına baðlı olarak). Fakat, eðer
adresiniz nickin access listesindeyse KILL özelliði
kullanılmıþ olsa bile NickServ sizi otomatik olarak kill
lemeyecektir.

SET PRIVATE
Kullanımı: SET PRIVATE {ON | OFF}

NickServ'ün özel nick özelliðini açar kapatır. PRIVATE ayarı
ile, NickServ'ün LIST komutu kullanıldıðında nickiniz listede
gözükmeyecektir.(Buna raðmen, nickinizi bilen biri INFO
komutunu kullanarak hakkınızda bilgi alabilir.)

UPDATE
Syntax: /msg NickServ UPDATE

Updates your current status, i.e. it checks for new memos,
sets needed chanmodes (ModeonID) and updates your vhost and
your userflags (lastseentime, etc).

SET HIDE
Kullanımı: SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Birisi hakkınızda bilgi almak için NickServ INFO komutunu
kullandıðında bazı bilgilerin burada gözükmemesini saðlar.
E-mail adresinizi (EMAIL), son göründüðünüz [email protected]
maskını (USERMASK), ve son çıkıþ mesajınızı (QUIT)
saklayabilirsiniz. İkinici parametre bilginin görünüp (OFF)
görünmeyeceðini (ON) belirtmenizi saðlar.

SET MSG
Syntax: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}

Allows you to choose the way Services are communicating with
you. With MSG set, Services will use messages, else they'll
use notices.

RECOVER
Kullanımı: RECOVER nick [þifre]

Eðer birisi nickinizi kullanıyorsa ondan nicki geri almanızı
saðlar; bu komut kill koruması olan bir nicke NickServ'ün
yaptıðının aynısını yapar.

Bu komutu kullandıðınızda, NickServ o nicke sahip sahte bir
kullanıcıyı servera sokar. Bu diðer kullanıcının serverdan
kopmasına neden olur. Bu sahte kullanıcı bir dakika kadar
hatta kalır ve diðer kullanıcının tekrar o nickle baðlanmasına
engel olur. Bir dakikadan sonra nickinizi geri alabilirsiniz.
Bir dakikadan önce nickinizi geri almak için RELEASE komutunu
(/msg NickServ HELP RELEASE) kullanabilirsiniz.

RECOVER komutunu bir nick üzerinde kullanabilmek için o an
/WHOIS inizdeki adresin o nickin access listesinde olması, o
nickin grubundaki baþka bir nickin tanıtılmıþ olması yada o
nick için doðru þifenin belirtilmiþ olması gerekir.

RELEASE
Kullanımı: RELEASE nick [þifre]

Otomatik kill koruması veya RECOVER komutunun kullanılmasından
kaynaklanan nickin NickServ tarafından tutulması durumunda nicki
serbest bırakmak için kullanılır. Varsayılan olarak, nick tutma
olayı bir dakika sonunda sona erer. Bu komut bunun bir dakikadan
önce olmasını saðlar.

RELEASE komutunu bir nick üzerinde kullanabilmek için o an
/WHOIS inizdeki adresin o nickin access listesinde olması, o
nickin grubundaki baþka bir nickin tanıtılmıþ olması yada o
nick için doðru þifenin belirtilmiþ olması gerekir.

GHOST
Kullanımı: GHOST nick [þifre]

Asılı kalan nickinizin baðlantısını koparır. Asılı kalan nick
aslında hayalet nicktir fakat IRC serverı bunun hala hatta
olduðunu sanar. Genellikle bu durum bilgisayarınızın çökmesi
yada modem baðlantınızın serverdayken kopması durumunda
gerçekleþir.

GHOST komutunu bir nick üzerinde kullanabilmek için o an
/WHOIS inizdeki adresin o nickin access listesinde olması,
o nick için doðru þifrenin belirtilmiþ olması yada o nickin
grubundaki baþka bir nickin tanıtılmıþ olması gerekir.

INFO
Kullanımı: INFO nick [ALL]

Belirtilen nick hakkında o nickin sahibi, son görüldüðü adres ve
zaman, ve nickin özellikleri gibi bilgiler verir. Eðer nick
hakkında bilgi alırken o nickin sahibi sizseniz ve tanıtmıþsanız
ALL parametresini kullandıðınızda bilgiler gizli olsa bile o
nick hakkındaki tüm bilgiler görünür.

LIST
Kullanımı: LIST model

[email protected] formatında, belirtilen modeli içeren
tüm kayıtlı nickleri listeler. PRIVATE özelliði aktif olan
nickler listelenmez.

Örnekler:

LIST *! \n [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
identi \n [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır olan tüm kayıtlı nickleri
listeler.

LIST *Bot*!*@*
Bot kelimesini içeren tüm kayıtlı nickleri listeler.
(büyük küçük harf hassasiyeti vardır.)

LIST *!*@*.ixir.com
ixir.com domainine sahip tüm kayıtlı nickleri listeler.

ALIST
Syntax: /msg NickServ ALIST [level]

Lists all channels you have access on. Optionally, you can specify
a level in XOP or ACCESS format. The resulting list will only
include channels where you have the given level of access.

Examples:
ALIST Founder
Lists all channels where you have Founder
access.

ALIST AOP
Lists all channels where you have AOP access
or greater.

ALIST 10
Lists all channels where you have level 10
access or greater.

Channels that have the NOEXPIRE option set will be prefixed by
an exclamation mark.

GLIST
Syntax: /msg NickServ GLIST

Lists all nicks in your group.

STATUS
Kullanımı: STATUS nick...

Nickin kullanıcı tarafından nickin sahibi olarak tanıtılıp
tanıtılmadıðını gösterir. Cevap þu formattadır:

nick durum-kodu

nick komutta yazılan nick, ve durum-kodu da
aþaðıdakilerden biridir:

0 - Böyle bir kullanıcı baðlı deðil veya nick
kayıtlı deðil
1 - Kullanıcı nickin sahibi olarak tanıtılmamıþ
2 - Kullanıcı nickin sahibi olarak access listesinden
tanıtılmıþ
3 - Kullanıcı nickin sahibi olarak þifreyle tanıtılmıþ

Her komutta en fazla 16 nick için cevap verilir; gerisi
yoksayılır. If no nickname is given, your status
will be returned.

SENDPASS
Kullanımı: SENDPASS nick

Belirtilen nickin þifresini nickin kayıtlarında belirtilmiþ
email adresine gönderir.

Bazı networklerde sadece IRC operatörleri kullanabilir.

Eðer þifreleme(encryption) aktifse bu komut devre dıþı kalır.

EXPIRES

Daha fazla kullanılmayan nicklerin otomatik olarak
kaydının silinmesi söz konusudur, mesela kullanılmayan
nickler <num> gün sonra silinirler.

SERVADMIN HELP
Servis adminleri herhangi bir nickin tanıtmasına gerek olmadan
kaydını silebilir(drop) ve herhangi bir nickin access listesini
görüntüleyebilir. (/msg NickServ ACCESS LIST nick).

SERVADMIN LOGOUT
Kullanımı: LOGOUT [nick [REVALIDATE]]

Parametre kullanılmazsa, IDENTIFY komutunun yaptı&eth;ı
etkiyi tersine çevirir, yani artık o nickin gerçek sahibi
olarak tanınmamanızı sa&eth;lar. Fakat sizden nickinizi tekrar
identify etmeniz istenmez.

Parametre kullanılırsada aynısını yapar ama buna ek olarak
REVALIDATE belirtilirse servisler o ki&thorn;iye nickini yeniden
identify etmesini söyler. Servis adminlerinin Kullanımıyla
sınırlıdır.

SERVADMIN DROP
Kullanımı: DROP [nick]

Parametreye gerek olmadan, NickServ veritabanından nickinizi siler.

Parametreyle, belirtilen bir nicki veritabanından siler.
Grubunuzda bulunan herhangi bir nicki özel ayrıcalıklara
gerek olmadan silebilirsiniz. Bu i&thorn;lemler Servis adminleri
tarafından yapılabilir.

SERVADMIN LIST
Kullanımı: LIST model [FORBIDDEN] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]

Belirtilen modele uyu&thorn;an tüm kayıtlı nickleri [email protected]
formatında listeler. PRIVATE özelli&eth; aktif olan kullanıcılar
sadece servis adminleri tarafından görüntülenir. NOEXPIRE
ayarı olan nicklerde servis adminleri için asılı bir ! bulunur.

If the FORBIDDEN, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only
nicks which, respectively, are FORBIDden, UNCONFIRMED or have the
NOEXPIRE flag set will be displayed. If all three options are
given, all three types of nicks will be displayed. These options
are limited to Services admins.

Örnekler:

LIST *! \n [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
identi \n [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır olan tüm kayıtlı nickler
listelenir.

LIST *Bot*!*@*
İsimlerinde Bot yazan tüm kayıtlı nickler listelenir
(küçük büyük harf hassasiyeti vardır).

LIST * NOEXPIRE
Zaman asimi olmayan tüm kayıtlı nickler listelenir.

SERVADMIN ALIST
Syntax: /msg NickServ ALIST [nickname] [level]

With no parameters, lists channels you have access on. With
one parameter, lists channels that nickname has access
on. With two parameters lists channels that nickname has
level access or greater on.

This use limited to Services admins.

SERVADMIN GLIST
Syntax: /msg NickServ GLIST [nickname]

Without a parameter, lists all nicknames that are in
your group.

With a parameter, lists all nicknames that are in the
group of the given nick.
This use limited to Services admins.

SERVADMIN GETPASS
Kullanımı: GETPASS nick

Belirtilen nickin &thorn;ifresini söyler. Unutmayınki bu komutun
her kullanılı&thorn;ında , kullanılan nick ve komutu kullanan
ki&thorn;i kaydedilerek WALLOPS/GLOBOPS olarak gönderilir.

Sadece Servis adminleri tarafından kullanılır.

(Bu komut &thorn;ifreleme(encryption) aktif oldu&eth;u zaman devre dı&thorn;ıdır.)

SERVADMIN FORBID
Kullanımı: FORBID nick [sebep]

Belirtilen nickin kullanılmasını ve kayıt edilmesini engeller.
Nick drop edilerek iptal edilebilir.

Bazı networklerde, sebep yazılması gereklidir.

Sadece Servis adminleri tarafından kullanılır.


SERVADMIN INFO

Servis adminleri ALL parametresini herhangi bir nick için
kullanabilirler
haktan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-29-2008, 10:20 PM   #2
Layd
Yeni Üye
 
Layd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2008
Bulunduğu yer: İstanbuL
Mesajlar: 40
Tecrübe Puanı: 0
Rep Puanı: 410
Rep Derecesi : Layd is just really nice Layd is just really nice Layd is just really nice Layd is just really nice Layd is just really nice
Standart Cvp: ANOPE Services

paylaşım için saoL haktan emeğine sağlık :P
Layd isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
anope , services

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +4 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 By TheCarbon
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
İstanbuLaktueL
betmatik avcılar escort Ataköy escort Avcılar escort escort istanbul elexbet tv elexbet betpas betgram tv artemisbet giriş truvabet giriş betpas sekabet Meritroyal 1xbet retrobet safirbet tv kolaybet tv klasbahis giriş imajbet marsbahis tv jojobet tv tempobet giriş best10 giriş youwin giriş Perabet milanobet tv buca escort interbahis Jojobet izmir escort seks hikaye türkçe altyazılı porno türk porno escort istanbul escort konya sex hikaye